کشیدگی ردیف و محتوا

درخواست خدمات افرا

[vc_empty_space height=”5 px”]

در ابتدای همکاری، فناور اطلاعات و مستندات موجود در رابطه با 5 محور کلی و 12 سرفصل موضوعی زیر (که در چک لیست انتهای صفحه به تفصیل شرح داده شده‌اند) را به افرا ارائه می‌دهد. در ادامه افرا با استفاده از این اطلاعات، به بررسی مدل کسب‌وکار و برنامه اجرائی فناور می‌پردازد و درخصوص میزان آمادگی طرح از منظر سرمایه‌پذیری به جمع‌بندی کمی می‌رسد.

نتیجه بررسی اولیه افرا در قالب یک گزارش ارزیابی به فناور ارائه خواهد شد. این گزارش حاوی نمودارهای تحلیلی (مطابق تصاویر ذیل که برای یک نمونه فرضی ارائه شده‌اند) درخصوص میزان آمادگی طرح در هر محور و برآورد هزینه‌ احتمالی تکمیل طرح توجیهی با توجه به وزن‌دهی محورها خواهد بود. طبیعتاً ممکن است در برخی از سرفصل‌های 12 گانه نیاز به تکمیل یا اصلاح طرح توجیهی مشاهده شود، که در این صورت شرح اقدامات لازم جهت تکمیل مدارک سرمایه‌پذیری و مدل همکاری افرا با فناور پیشنهاد خواهد شد.

هدف از ارائه این چک لیست، آشنایی فناور با محورهایی است که باید در فرایند جلب سرمایه‌گذار به‌منظور افزایش مقیاس یا توسعه محصول به آنها فکر کند و طرح و برنامه مشخص خود را به سرمایه‌گذار ارائه دهد. انتظار می‌رود فناور با مطالعه فایل معرفی خدمات افرا و آشنایی با اهداف و مسیر این همکاری، چک لیست زیر را تکمیل کرده و اطلاعات لازم را جهت بررسی اولیه به افرا ارائه نماید. البته نیاز به تولید داده جدید یا پاسخ مجزا به سوالات 40 گانه پیوست از سوی فناور نمی‌باشد و ارسال مستندات موجود از قبیل فایل‌های برنامه کسب‌وکار (BP)، طرح امکان‌سنجی (FS)، معرفی اولیه (PD) و مدلسازی مالی (FP) بمنظور بررسی اولیه افرا کافی است.

 

[wpdatatable id=2]

محل ارسال مستندات موجود از قبیل فایل‌های برنامه کسب‌وکار (BP)، طرح امکان‌سنجی (FS)، معرفی اولیه (PD) و مدلسازی مالی (FP) بمنظور بررسی اولیه افرا.

[wpforms id=”3368″ title=”false”]

error: