کشیدگی ردیف و محتوا

میز خدمت سرمایه‌گذاری خرداد ماه با همکاری پارک فناوری پردیس در محل کارخانه نوآوری آزادی برگزار گردید.
میز خدمت سرمایه‌گذاری هر ماه به صورت یک نشست یک روزه در قالب خدمات تخصصی اداره کل سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس به شرکت‌ها و واحدهای فناور عضو پارک اعم از شرکت‌های اراضی و استیجاری، مرکز رشد، تیم‌های مستقر در کارخانه‌های نوآوری آزادی و های‌وی ارائه می‌گردد. این رویداد با محوریت ارائه مشاوره جذب سرمایه‌گذار و تامین مالی از کانال‌های فعال مالی در کشور و همچنین معرفی سرمایه‌گذار به شرکت متقاضی سرمایه، برگزار می‌شود.
در هشتمین نشست از این رویداد، 7 تیم خدمات مشاوره دریافت نمودند که در حال حاضر سه تیم به‌صورت تخصصی با گروه کارشناسی ایوان فناوری و نواوری افرا در حال همکاری هستند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

error: