کشیدگی ردیف و محتوا

در جلسه‌ای که روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۹۸ در دفتر مدیریت پارک علم و فناوری شریف با مدیران پارک برگزار شد ضمن بررسی امکانات و اهداف طرفین و تبیین اهداف مشترک، روند همکاری دو مجموعه آغاز شد.

هدفِ رساندن فناوری‌های بومی توسعه‌یافته به صنعت، آنقدر اهمیت دارد که تحقق آن نیازمند همکاری‌هایی گسترده است. بازیگران مختلف این زیست‌بوم که مهمترینشان صنایع و جامعه فناوران کشور می‌باشند، با دغدغه های مختلف و ملاحظات متفاوت، برای آغاز همکاری و حرکت به سمت افزایش میزان و کیفیت تولید، نیازمند تسهیل‌گر‌های مناسب هستند.

بر این اساس، جامعه فناوران دانشگاه صنعتی شریف به عنوان بخشی از شبکه فناوران افرا شناخته شده و تمامی نیازهای صنعتی که توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا شناسایی می شوند، از طریق پارک علم و فناوری این دانشگاه، در اختیار تمامی شرکت‌های فناور قرار خواهد گرفت تا با ارائه راهکارهای فناورانه، راه حل‌های اثر بخشی برای چالش‌های صنعت فراهم گردد.

از سوی دیگر فناوری‌های توسعه یافته در پارک که در مرحله جذب سرمایه و یا تجاری‌سازی هستند، در واحد فنی افرا مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در صورت وجود شرایط لازم، درخصوص مذاکره با صنایع و سرمایه گذاران اقدامات لازم صورت پذیرد.

error: