هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری ربع رشیدی «رینوتکس 2019» برگزار می‌شود