کشیدگی ردیف و محتوا

هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری ربع رشیدی «رینوتکس ۲۰۱۹»، در ۱۸ بخش تخصصی به منظور شناسایی فناوری‌های برتر با قابلیت تجاری‌سازی، ۱۳ تا ۱۷ آبان ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین‌المللی تبریز برگزار می‌گردد.
تجاری‌سازی فناوری، بسترسازی برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و فناوری تا کسب و کار، شناسایی و معرفی نوآوری‌ها و اختراعات فناورانه و طرح‌ها و ایده‌های دانش‌محور، معرفی توانمندی‌های پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای کاربردی کردن آنها، ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی، گسترش همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای، ملی و بین المللی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای نخبگان علمی و فناوری و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان از جمله اهداف این نمایشگاه است.
نظر به اهمیت این نمایشگاه در تجاری‌سازی ایده‌ها که از اهداف ایوان فناوری و نوآوری افرا می باشد، کارشناسان افرا در این رویداد فناورانه حضور خواهند داشت.

error: