نشست تخصصی فرصت‌های فناوری‌نانو در صنایع دارویی برگزار شد