شانزدهمین رویداد مشاوره جذب سرمایه ویژه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان