سی و دومین رویداد مشاوره جذب سرمایه ویژه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی