سومین رویداد مشاوره جذب سرمایه ویژه شرکت‌ها و تیم‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر