کشیدگی ردیف و محتوا

ایوان فناوری و نوآوری افرا در راستای گسترش همکاری‌های خود، تفاهم نامه‌ای را با سازمان بسیج مهندسین صنعتی تهران بزرگ منعقد کرد.

در این تفاهم نامه، طرفین توافق کردند تا با توسعه مناسبات و همکاری‌های فیمابین و با بهره گیری از ظرفیتهای در دسترس، فعالیتهای مشترک ذیل را در جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان اجرایی نمایند.

1)آینده نگاری فناوریهای راهبردی
2)شناسایی گلوگاه های فناورانه صنایع
3)تلاش جهت رفع چالشهای فناورانه تولید
4)جذب سرمایه و کمک به توسعه کسب و کارهای فناورانه
5)توانمند سازی تیمهای فناور و دانش بنیان
6)برگزاری رویدادهای مرتبط

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

error: