ایوان فناوری و نوآوری افرا به جمع شرکت‌های دانش‌بنیان پیوست