کشیدگی ردیف و محتوا

پس از انجام بررسی‌های علمکردی و ارزیابی‌های صورت گرفته توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان، ایوان فناوری و نوآوری افرا در ردیف شرکت‌های دانش‌بنیان کشور معرفی گردید.

شرکت دانش‌بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود و براساس معیارهای موردنظر آیین‌نامه، به تایید کارگروه می‌رسد.

جهت اخذ گواهی دانش‌بنیان، شرکت‌‌ها باید دارای برنامه تولید یا تولیدکننده کالاها/خدمات دانش‌‌بنیان، مطابق فهرست کالاها/خدمات دانش‌‌بنیان مصوب کارگروه باشند و دانش فنی کالاها/خدمات دانش‌بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی بر فعالیت‌‌های تحقیق و توسعه ایجاد شده و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی‌سازی شده باشد.

 

 

error: