Skip to main content

از آنجا که یکی از مهمترین همکاران افرا، جامعه فناوران کشور هستند و با توجه به تجمیع تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های فناور در پارک فناوری پردیس، برای این شرکت استقرار در کنار مجموعه‌های فناور بسیار با اهمیت قلمداد می‌شود. بنابراین با مکاتبات و حضور در چند جلسه، تلاش شد تا مجوزهای لازم برای استقرار در پارک پردیس را اخذ کنیم.

لذا در تاریخ ۱۳اسفند ۹۷ در جلسه ای با حضور چندتن از مدیران پارک به تشریح برنامه‌کاری و رویکردهای افرا در تجاری سازی فناوری پرداختیم که ماحصل این جلسه در کمیته پذیرش مورخ ۲۲ اسفندماه ۹۷ موردتایید قرار گرفت و مقرر شد «ایوان فناوری و نوآوری افرا» در مجموعه پارک فناوری پردیس مستقر گردد.

 

 

 

AmirAdmin

Author AmirAdmin

More posts by AmirAdmin
error: