کشیدگی ردیف و محتوا

طی نشست مدیران ایوان فناوری و نوآوری افرا با سرکار خانم دکتر هندیجانی، بهره‌گیری از فرصت‌های  آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار دانشگاه تهران در حوزه‌های مدیریت عملیات رفتاری و اقتصاد رفتاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر رزا هندیجانی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مدیر آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار دانشگاه تهران می‌باشند. زمینه‌های تخصصی ایشان مدیریت عملیات رفتاری، مدیریت زنجیره تامین، روان‌شناسی تصمیم‌گیری، انگیزش و بهبود عملکرد می‌باشد.

آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار دانشگاه تهران با مشارکت دانشکده مدیریت و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور تسهیل تحقیقات محققین و دانشجویان در زمینه‌ی سنجش و تحلیل رفتار مشتریان و مدیران کسب و کارها احداث شده استاین آزمایشگاه با برخورداری از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متنوع، این امکان را به پژوهشگران می‌دهد تا بتوانند با استفاده از جدیدترین روش‌های روز دنیا به مطالعه و تحلیل رفتار ذینفعان مختلف بنگاه‌ها بپردازند و راهکارهای کاربردی مبتنی بر دانش را به صاحبان کسب و کارها و تصمیم‌گیران در حوزه‌های مختلف مدیریت ارائه دهند.

این آزمایشگاه، اولین آزمایشگاه با تجهیزات پیشرفته و در سطح دانشگاه‌های تراز اول دنیا می‌باشد که در حوزه مدیریت و اقتصاد در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و در کشورمان ایران آغاز به کار نموده است. این آزمایشگاه در یک سایت کامپیوتری با تعداد ۳۳ عدد سیستم متصل از طریق شبکه و امکانات نرم‌افزاری احداث شده است و این امکان را برای پژوهشگران فراهم ساخته تا بتوانند در حوزه‌های مختلف علوم رفتاری از جمله موارد زیر به پژوهش بپردازند:

تصمیم‌گیری  /   رفتار مصرف‌کننده  /   رفتار سازمانی  /   مدیریت عملیات رفتاری  /   اقتصاد رفتاری قیمت‌گذاری    /    تبلیغات   /  طراحی و بسته‌بندی محصول   /    طراحی محیط   /  تجربه کاربری

error: