کشیدگی ردیف و محتوا

در راستای تحقق شعار «خلق ثروت پایدار در صنعت با راهکارهای فناورانه»، روند بازدیدهای صنعتی در ایوان فناوری و نواوری افرا آغاز شد.

اولین بازدید کارشناسان افرا در یکی از بزرگترین مجموعه های کشش مفتول و تولید فنر و فریم کشور انجام شد.

صنعت کشش مفتول، یکی از صنایع بالادستی در زنجیره ارزش بسیاری از صنایع محسوب می‌شود که افزایش کیفیت و کاهش قیمت در این حلقه از زنجیره ارزش، در محصولات صنایع مختلف نمایان خواهد شد.

در این بازدید چند ساعته که با همراهی مدیران این صنعت انجام شد، چالش‌های اساسی این کسب و کار در حوزه ساخت و تولید شناسایی و بررسی شد. در همکاری پیش رو، راهکارهای پیشنهادی افرا در دوحوزه منجر به ارتقای بهره‌وری این صنعت خواهد شد.

  • کاهش بخشی ازهزینه‌های جاری تولید.
  • افزایش سرعت تولید.

به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات موجود در محصولات مصرفی، از وجود چالش‌های حل نشده در صنایع بالادستی نشأت می‌گیرد که با راه‌حل‌های فناورانه و نوآورانه، ارتقای کیفیت تولید را شاهد خواهیم بود.

error: