برچسب

بایگانی‌ها Solar Energy -

اخبار فناوری

تولید انرژی توسط سلول‌های خورشیدی دوطرفه

اکثر سلول‌های خورشیدی کنونی فقط از طرف روی آن‌ها به آسمان، نور خورشید را جذب می‌کنند و آن‌را تبدیل به برق می‌کنند؛ در صورتی که شاید بتوان از سمت رو به زمین آن‌ها نیز تولید انرژی کرد. سلول‌های خورشیدی دو…
بهمن 18, 1398