برچسب

بایگانی‌ها نسل جدید جنگنده های رادارگریز -

اخبار فناوری

ژاپن یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌‌های رادارگریز دنیا را می‌سازد

ژاپن می‌خواهد یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌‌های رادارگریز جهان را طراحی کند که نقش مهمی در دفاع هوایی این کشور خواهد داشت. جنگنده F-2 ژاپن وزیر دفاع ژاپن در صحبت با اعضای پارلمان اعلام کرده که نسل ششم جنگنده‌های ژاپن از…
تیر 27, 1399