برچسب

بایگانی‌ها نانوپوشش بیوپلیمری،نانوفناوری،فناوری نانو،ملات پایه سیمانی،نانوملات ترمیمی،صنعت برق -

اخبار فناوری

اعمال نانوملات ترمیمی در خطوط شبکه برق کشور

سازه‌ها و پایه‌های بتنی از اصلی‌ترین بخش‎های سیستم‌های انتقال و توزیع هوایی در خطوط شبکه برق می‌باشند که خوردگی و فرسودگی آن‌ها هزینهٔ هنگفتی را به صنعت وارد می‌کند. لذا استفاده از نانوپوشش ها بر روی سطح مقره، می‌تواند جهت…
آذر 18, 1399