برچسب

بایگانی‌ها نانولیزر -

اخبار فناوری

تولید لیزر بسیار کوچک با استفاده از نانوذرات

با استفاده از نانوذرات، محققان لیزر بسیار کوچکی ساختند که معتقداند یکی از کوچکترین لیزرهای ساخته شده در جهان است. یک تیم تحقیقات بین‌المللی به رهبری محققان دانشگاه ITMO به‌صورت عملی یکی از کوچکترین لیزرهای نیمه‌هادی جهان را ساختند، لیزری…
تیر 12, 1399