برچسب

بایگانی‌ها نانوفناوری،فناوری نانو،جوشکاری،الکترود جوشکاری،اسپری ضدجرقه -

اخبار فناوری

تولید اسپری ضدجرقه برای جوشکاری بهتر سطوح

اسپری ویژه‌ای برای کمک به جوشکاری تولید و به بازار عرضه شده که در آن از نانوذرات استفاده شده است. این اسپری ضدجرقه بوده و مانع از چسبیدن جرقه‌های جوش به سطح می‌شود. شرکت پرتو بهتاب شیمی البرز اسپری ضدجرقه…
شهریور 21, 1399