برچسب

بایگانی‌ها میز سرمایه -

اخبار سرمایه گذاریسرمایه‌گذاری

برگزاری میز خدمت سرمایه‌گذاری

میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1401 توسط ایوان فناوری و نوآوری افرا با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار خواهد گردید. میز خدمت در قالب خدمات تخصصی اداره کل سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی فناوری…
اردیبهشت 10, 1401