برچسب

بایگانی‌ها مهندسی ژنتیک -

اخبار فناوری

تولید گیاهان همیشه درخشان؛ دستاورد جدید مهندسان ژنتیک

دانشمندان گیاهانی را مهندسی ژنتیک کرده‌اند که نه‌تنها درخش قابل مشاهده‌ای دارند بلکه این درخشش خودپایدار در کل دوران زندگی گیاه ماندگار است. موفقیت جدید دانشمندان در تولید گیاهان درخشان، پیشرفتی حیرت‌انگیز در گیاهان درخشان قبلی است. این گیاهان، از…
خرداد 2, 1399