برچسب

بایگانی‌ها منابع غذایی -

اخبار فناوری

تغییرات اقلیمی منابع غذایی جهان را تهدید می‌کند

وضعیت غذایی مردم جهان درمعرض خطر قرار گرفته است و اگر به‌زودی اقداماتی برای حل مشکل گرمایش زمین انجام نشود، پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت. بنابر گزارش جدید سازمان ملل، بهره‌برداری بی‌سابقه از آب و خاک زمین در ترکیب با…
شهریور 6, 1398