برچسب

بایگانی‌ها مقابله با خوردگی در کشتی ها -

اخبار فناوری

کنسرسیوم اروپایی به دنبال استفاده از فناوری‌نانو در کشتی‌ها

کنسرسیوم KETmaritime متشکل از ۷ شریک اروپایی به دنبال استفاده از فناوری‌نانو برای مقابله با رسوبات زیستی و خوردگی در کشتی‌ها هستند. در این پروژه، شرکت پرتغالی آندرسی نیز مشارکت دارد. براساس یک مطالعه مهم دریایی که به تازگی انجام…
آذر 12, 1398