برچسب

بایگانی‌ها مسئول دفتر -

اخبار افرا

فراخوان استخدام مسئول دفتر

ما در راستای تکمیل تیم افرا، به دنبال استخدام همکاری جهت ساماندهیِ ارتباطات و امور مجموعه هستیم. شعار ما در ایوان فناوری و نوآوری افرا، کمک به توسعه پایدار کشور از طریق حل چالش‌های صنعت با راهکارهای فناورانه است؛ راهکارهایی…
شهریور 4, 1400