برچسب

بایگانی‌ها مخزن اسپری درایر -

نیازهای فناورانه صنایع

ارائه نیاز فناورانه: پوشش ضدچسبندگی برای جداره داخلی مخزن اسپری درایر

رویداد ارائه نیازهای فناورانه صنایع شوینده از سلسله رویدادهای تاب‌آوری و رقابت‌پذیری زنجیره‌ ارزش می‌باشد که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ 18 مرداد ماه 1400 برگزار گردید. در جریان برگزاری این رویداد، ایوان فناوری و نوآوری…
مهر 8, 1400