برچسب

بایگانی‌ها لیزرهای پمپ خورشیدی،لیزر پمپ شده با خورشید،فناوری لیزر -

اخبار فناوری

موفقیتی چشمگیر در دستیابی به لیزرهای پمپ خورشیدی

لیزرهای پمپ خورشیدی می توانند نور خورشید را به پرتوهای لیزر تبدیل کنند. این فرآیند یکی از روش های تولید هیدروژن به عنوان یک سوخت پاک است؛ سوختی که می تواند با بحران های محیط زیست موجود در جهان مقابله…
شهریور 31, 1399