برچسب

بایگانی‌ها لیدار،لیزر،خودروهای خودران،تصویربرداری اشیا،آشکارساز لیزری،فناوری لیزر،ایوان فناوری و نوآوری لیزر،ایوان فناوری و نوآوری افرا -

اخبار فناوری

دیدن در مه و ابر با لیدار

دیدن و تشخیص درست محیط در مکان‌ها، زمان‌ها و آب و ‌هواهای گوناگون یکی از چالش‌های اصلی دست‌یابی به خودروهای خودران است. در این میان روش‌های گوناگون تصویربرداری نوری، مانند لیدار یا تشخیص و فاصله‌یابی نوری، ابزارهای اساسی در سنجش…
دی 12, 1399