برچسب

بایگانی‌ها صنایع غذایی -

اخبار فناوری

برچسب‌های هوشمندی که قصور در نگهداری مواد غذایی یخچالی را لو می‌دهند

دانشمندان "موسسه تحقیقات شیمیایی کره (Korea Research Institute of Chemical Technology)" در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه برچسب‌های هوشمندی شده‌اند که به خریداران اطلاع می‌دهد آیا موادغذایی خریداری شده آنها در دمای مناسبی در فروشگاه نگهداری شده است یا خیر.…
فروردین 31, 1399