برچسب

بایگانی‌ها جوشکاری لیزر -

اخبار فناوری

جوشکاری سرامیک های سخت به کمک تکنولوژی لیزر

تلفن ‌های هوشمندی که هیچ خراشی در آن ها به وجود نمی آید و اصلا نمی شکنند! ساخت دستگاه کنترل ضربان قلب بدون به کارگیری حتی ذره ای فلز! ملزومات الکترونیکی غیرفلزی پیچیده برای کاربردهای فضایی و جنگی! این ها…
فروردین 29, 1399