برچسب

بایگانی‌ها القای مغناطیسی -

اخبار فناوری

لامپهای شناور

آپارتمانها و فضاهایی را تصور کنید که با لامپهای LED ای تزیین شده اند که در هوا معلق هستند. این ایده در ابتدا کمی دور از ذهن به نظر میرسد اما اگر به فناوری های جهان امروز نگاهی بیندازید متوجه…
اردیبهشت 24, 1398