برچسب

بایگانی‌ها آسفالت تقویت شده -

اخبار فناوری

جلوگیری از ترک و شیار با بتن آسفالت تقویت‌شده با نانولوله

آزمایش‌ها بر روی اولین بخش آزمایشی در جهان از روسازی جاده با استفاده از نانولوله‌های گرافن، ۶۷ درصد افزایش مقاومت در برابر شیار شدگی و ترک‌خوردگی را نشان داده‌اند. گام بعدی در کاربرد صنعتی این فناوری، طراحی یک شبکه جاده‌ای…
فروردین 17, 1399