دسته

راهکارهای فناورانه

راهکارهای فناورانه

راهکارهای فناورانه

رسوب زدایی تجهیزات حرارتی

تجهیزات تأسیساتی به دلایل مختلف از جمله کیفیت پایین آب، در معرض رسوب گذاری قرار می گیرند. جهت کاستن زیان های پدیده‌ی رسوب، تجهیزات به صورت دوره ای رسوب‌زدایی می‌شوند. فرایند رسوب­‌زدایی به روش­‌های سنتی، علاوه بر تحمیل هزینه به…
دی 14, 1400