برگزاری جلسه ارائه راهکارهای فناورانه جهت حل عارضه های صنعت فولاد