آغاز همکاری افرا و آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار دانشگاه تهران

توسط خرداد 13, 1398 شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۸ اخبار افرا

طی نشست مدیران ایوان فناوری و نوآوری افرا با سرکار خانم دکتر هندیجانی، بهره گیری از فرصت های  آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار دانشگاه تهران در حوزه های مدیریت عملیات رفتاری و اقتصاد رفتاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر رزا هندیجانی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مدیر آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار دانشگاه تهران می باشند. زمینه های تخصصی ایشان مدیریت عملیات رفتاری، مدیریت زنجیره تامین، روان شناسی تصمیم گیری، انگیزش و بهبود عملکرد می باشد.

آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار دانشگاه تهران با مشارکت دانشکده مدیریت و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور تسهیل تحقیقات محققین و دانشجویان در زمینه ی سنجش و تحلیل رفتار مشتریان و مدیران کسب و کارها احداث شده استاین آزمایشگاه با برخوردای از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متنوع، این امکان را به پژوهشگران می دهد تا بتوانند با استفاده از روشهای روز دنیا به مطالعه و تحلیل رفتار ذینفعان مختلف بنگاهها بپردازند و راهکارهای کاربردی مبتنی بر دانش را به صاحبان کسب و کارها و تصمیم گیران در حوزه های مختلف مدیریت ارائه دهند.

این آزمایشگاه، اولین آزمایشگاه با تجهیزات پیشرفته و در سطح دانشگاههای تراز اول دنیا می باشد که در حوزه مدیریت و اقتصاد در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و در کشورمان ایران آغاز به کار نموده است. این آزمایشگاه در یک سایت کامپیوتری با تعداد ۳۳ عدد سیستم متصل از طریق شبکه و امکانات نرم افزاری احداث شده است و  این امکان را برای پژوهشگران فراهم ساخته تا بتوانند در حوزه‌های مختلف علوم رفتاری ازجمله موارد زیر به پژوهش بپردازند:

تصمیم‌گیری  /   رفتار مصرف‌کننده  /   رفتار سازمانی  /   مدیریت عملیات رفتاری  /   اقتصاد رفتاری  قیمت‌گذاری    /    تبلیغات   /  طراحی و بسته‌بندی محصول   /    طراحی محیط   /  تجربه کاربری