آغاز به کار افرا

توسط بهمن 3, 1397 اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۸ اخبار افرا

برپایه تجربیات سالهای اخیر و چند ماه برنامه ریزی متمرکز، شرکت ایوان فناوری و نوآوری افرا آغاز به کار کرد. تجربه ی سه ساله هم بنیانگذاران افرا، نشان می داد زیست بوم توسعه فن آوری و نوآوری کشور، آنگونه که باید، برای تجاری سازی فناوری های توسعه یافته و ارتقای بهره وری صنایع، محیطی آماده و جذاب نیست.

ماه ها بررسی و همفکری با خبرگان این حوزه موجب شد بازیگران اصلی و عوامل کلیدی، این عدم کارایی احصا شوند. پس از شناسایی این بازیگران و عوامل کلیدی، اتاق فکر افرا به مطالعه مدل های دیگر کشورها در برطرف کردن موانع تجاری سازی فن آوری و توسعه نوآوری پرداخت و مشخص شد مدل های ایرانی فعال در حوزه نوآوری باز، نمونه برداری ای نه چندان دقیق از مدل های رایج در کشورهای پیشرفته هستند.

در حالی که برخی از پارامترهای اقتصادی و صنعتی ایران با کشورهای محل توسعه پلتفرم های نوآوری باز، تفاوت های بنیادین داشته و این امر موجب می گردد نسخه های مناسب برای آن کشورها ، در محیط ایران دست کم کافی نباشند.
صنایع، فناوران، سرمایه گذاران و نهادهای حمایتگر دولتی، هرکدام در تلاشند تا به بهترین شکل، در راستای توسعه کشور ایفای نقش کنند. اما عدم وجود بستری یکپارچه موجب می شود این فعالیت ها شکل جزیره ای گرفته و بهترین هم افزایی ممکن حاصل نشود. به نظر می رسد برای رسیدن به نقطه مطلوب، لازم است چهار بازیگر اصلی این زیست بوم در قالب یک پازل و با زبانی مشترک، جذابیت های نقش خود را شناخته و در بستر همکاری به ایفای نقش بپردازند.

با این تحلیل و پس از برنامه ریزی های لازم، ایوان فناوری و نوآوری افرا با چهار ماموریت فعالیت خود را رسماً از آذرماه ۱۳۹۷ آغاز کرد

۱.  تجاری سازی فناوری: به کارگیری فناوری با شاخص آمادگی فناوری بالا در صنعت.
۲.  شتابدهی فناوری: جذب سرمایه برای توسعه فناوری با شاخص آمادگی فناوری پایین تا رسیدن به مرحله تجاری سازی.
۳. عارضه یابی صنعتی: بازدید و احصای نیازهای فناورانه صنعت جهت شناسایی راهکار.
۴.  آینده نگاری فناوری های راهبردی.