خلق ثروت پایدار در صنعت با راهکارهای فناورانه
ایوان فناوری و نوآوری افرا
اهداف افرا
info@afrainnovation.com
تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس،
مجتمع تجاری سازی و فن بازار، واحد ۱۰۰۹
۷۶۲۵۱۰۹۷ – ۰۲۱
۷۶۲۵۰۸۶۹ – ۰۲۱
ارتباط با ما